Lahjoita

Lahjoitusvarojen käyttö ja keräyskulut

Infografiikka varainhankinnan tuotoista 85% menee auttamistyöhön ja 15% hallinnon ja varainhankinnan kuluihin.

Varoistamme 85 % menee suoraan kodittomien aseman parantamiseen, asiakkaidemme elämän perustarpeisiin ja asunnottomuuden vähentämiseen. Kerromme työn tuloksista muun muassa uutiskirjeessämme. Lahjoituksista 15% menee hyvän hallinnon varmistamiseen ja uusien lahjoittajien tavoittamiseen.

Työtämme tukevat STEA, Euroopan sosiaalirahasto ja AMIF.

Mihin lahjoituksia käytetään?

Lahjoituksellasi parannamme yhdessä kodittomien asemaa Suomessa. Toimintamme keskittyy pääkaupunkiseudulle, mutta osa palveluistamme toimii ilman kuntarajoja. Toiminnan keskiössä on vaikuttavan asiakastyön turvaaminen.  Tarkastelemme jatkuvasti ihmisten tarpeiden muutoksia ja kehitämme toimintamalleja palvelemaan näitä tarpeita entistä paremmin.  Näin voimme ohjata lahjoituksesi sinne, missä sitä tarvitaan eniten juuri nyt.

Varainhankinnan tuotto 31.12.2020 mennessä, 69 120€ rahalahjoituksina ja 57 080€ tuotelahjoituksina.

Miten seuraamme varojen käyttöä ja työn tuloksellisuutta?

Seuraamme varojen käyttöä aktiivisesti taloushallintomme kanssa ja tarkistamme talousraporttimme kerran vuodessa tilintarkastajalla. Lisäksi raportoimme varojen käytöstä vuosittain rahoittajillemme (STEA, Euroopan sosiaalirahasto ja AMIF) sekä Poliisihallitukselle.

Rahoittajamme vaativat työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden jatkuvaa seurantaa. Tätä varten keräämme tietoa esimerkiksi siitä, kuinka montaa henkilöä pystymme auttamaan lahjoitusvaroilla sekä haastattelemalla apumme piiriin kuuluvia henkilöitä työmme laadusta.

Kerromme työmme etenemisestä muun muassa uutiskirjeessämme ja vuosikertomuksessamme. Uutiskirjeemme pääset tilaamaan tästä.

Hallinnon ja varainhankinnan kulut

Lahjoitusvaroista 15% menee hallinto ja markkinointikuluihin, sekä viranomaismaksuihin. Hallinto vastaa työn suunnittelusta, seuraamisesta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Ilman hallintoa ei voi olla eettistä varainhankintaan.

Markkinointikulut koostuvat puolestaan mainoksista ja markkinointimateriaaleista, joilla pyrimme tavoittamaan potentiaalisia lahjoittajia. Näiden kulujen suuruus riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme tavoittamaan toimintamme tukemisesta kiinnostuneet henkilöt.