Lahjoita
Kokkiryhmä.

Lahjoittamalla autat

Voit auttaa lahjoittamalla tai ryhtymällä vapaaehtoiseksi.

Tue asunnottomia ja syrjäytymisvaarassa olevia

Lahjoittamalla tuet Sininauhasäätiön asunnottomuuden ja syrjäytymisen vastaista työtä. Lahjoitusvaroja suunnataan lisäksi päihteiden käyttäjän lähipiiriä tukevaan perhetyöhön ja nuorten päihteettömään elämään kannustavien tapahtumien ja tempausten järjestämiseen.

Lahjoita verkkopankkitunnuksin: https://www.sininauhasaatio.fi/lahjoita

Lahjoittamalla tuet päihderiippuvaisen terveyttä ja arjen hallintaa edistävää toimintaa

Päihderiippuvuuden kanssa kamppailevan on vaikea pitää yllä arjen rytmejä ja rutiineja. Hyvä arki ja mielekäs tekeminen kuitenkin olisivat tarpeen kuntoutumisen ensiaskeleiden ottamiseksi. Me Sininauhasäätiössä haluamme tarjota vaihtoehtoja päihteiden käytön tilalle. Päiväkeskuksessa asunnoton saa peruspalveluja, mutta mitä sen jälkeen? Mahdollisuuksia kaivataan! Sininauhasäätiöllä on vapaaehtoisia, jotka voisivat lähteä kaveriksi vaikkapa uimaan, kuntosalille, ryhmätapaamisiin tai vaikka kokkikerhoon.

Lahjoitusvaroilla tuetaan tätä paremman arjen rakentamistyötä: hankimme lippuja harrastuksiin, tarvikkeita eri vertaisryhmätoimintoihin tai vaikkapa kahvipullat vertaisryhmään tai ruokatarvikkseet kokkikerhoon. Ryhmätoiminnoilla, kuten vaikkapa kokki- tai taidekerholla, on iso merkitys ihmisen voimantumisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääntyessä myös kyky ja halu suunnitelmallisen toiminnan toteuttamiseen kasvaa. Ryhmissä asiakkaamme saavat myös tärkeää vertaistukea. Lahjoituksellasi tuet muutosta terveempään elämään!

Tekstiviestilahjoitus on helppo ja luotettava tapa tukea työtämme. Lähetä tekstiviesti 10E SININAUHA numeroon 16588. Palvelun hinta on 10 euroa.

Voit lahjoittaa myös ennaltaehkäisevään työhön

Sininauhasäätiö tarjoaa vertaistukea päihteidenkäyttäjille sekä heidän perheilleen. Lahjoitusvaroilla tuetaan muun muassa Sininauhasäätiön Perheklubitoimintaa sekä nuoriin painottuvaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Päihteiden käytöllä on tutkitusti laajat vaikutukset koko käyttäjän lähipiiriin ja päihteisiin liittyvät ongelmat siirtyvät helposti seuraavalle sukupolvelle. Olemme työssämme nähneet, kuinka monella päihderiippuvaisella malli ongelmakäyttöön tulee jo lapsuudesta.  Perheklubi on päihteitä käyttävälle ja päihteitä käyttävän lähipiirille tarkoitettu vertaisryhmä, johon myös lapset ovat tervetulleita. Perheklubiin on jokainen tervetullut juuri omana itsenään. Jokaisella on tilaa jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan. Tarkoitus on keventää läheisen päihteiden käytön tuomaa taakkaa, antaa tilaa vaikeillekin tunteille ja näin ennaltaehkäistä ylisukupolvisia päihdeongelmia. Kun asioista puhutaan ilman salailua, päihteiden käyttöön liittyvä häpeä hälvenee. Puhuminen helpottaa oloa ja antaa uusia työkaluja haasteiden käsittelyyn.

Sininauhasäätiö on mukana erilaisissa nuorten päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevissä tapahtumissa pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaamme vapaaehtoisina saaden arvokasta kokemusta, sisältöä ja merkitystä elämään. Lahjoituksellasi tuet nuorten terveempää tulevaisuutta.

Rahalahjoituksen voi tehdä kätevästi myös tilisiirrolla: FI18 5789 5420 0361 59 (OKOYFIHH) Viitetekstillä: Lahjoitus

Sininauhasäätiöllä on rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero on RA/2019/596. Rahankeräyslupa on voimassa 15.8.2019-14.8.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättäviä varoja käytetään Sininauhasäätiön tukiasunnoissa asuvien ja muiden säätiön asiakkaiden elämänhallintaa ja terveyden edistämistä tukeviin tarkoituksiin (virkistys, retkeily, kulttuuri, ruoka-apu, perhetyö, hengellinen työ), asiakkaille annettavaan materiaaliseen apuun.

Lisäksi varoja käytetään säätiön uusien tukiasuntojen hankintaan, että tukiasuntojen korjauksiin ja perusparannuksiin.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Lue lahjoittamiseen liittyvistä tietosuojakäytönnöistämme: Tietosuojaselosteemme

Kiitos kun välität!

Lisätietoja:

Sininauhasäätiö kuvake, sydämen muotoinen nauha, jonka sisällä on sininen talo.

Soile Bar-Yosef

Vapaaehtoistoiminnan ja varainhankinnan päällikkö

Puh. 040 637 2900