Lahjoita

Auta hädässä olevaa! Lahjoita nyt.

Valitse kuukausi- tai kertalahjoitus ja tee lahjoitus. Tukesi mahdollistaa elintärkeän avun kodittomille. Lahjoita nyt.

Valitse kertalahjoitus tai jatkuva lahjoitus

Valitse lahjoitussumma

Rahankeräysluvan numero on RA/2019/596. Rahankeräyslupa on voimassa 15.8.2019-14.8.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lahjoittaa voit myös tilisiirrolla FI18 5789 5420 0361 59 tai

Mobile Pay 35603

Kerättäviä varoja käytetään Sininauhasäätiön tukiasunnoissa asuvien ja muiden säätiön asiakkaiden elämänhallintaa ja terveyden edistämistä tukeviin tarkoituksiin (virkistys, retkeily, kulttuuri, ruoka-apu, perhetyö, hengellinen työ), asiakkaille annettavaan materiaaliseen apuun.

Lisäksi varoja käytetään säätiön uusien tukiasuntojen hankintaan, että tukiasuntojen korjauksiin ja perusparannuksiin.