Lahjoita
Katunäkymä, valokuva.

Moninainen asuntokanta erilaisiin elämäntilanteisiin

Kuntien tehtävä on tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten asumista ja turvata inhimilliset asuinolosuhteet kaikille. Koska elämäntilanteet vaihtelevat, kunnan asuntokannan tulee olla moninainen: erikokoisia asuntoja, asumisyksiköitä ja akuuttiin suojan tarpeeseen hätä- ja kriisimajoitusta.

Pelkän hätä- ja kriisimajoituksen turvaaminen ei ole keino asunnottomuuden poistoon. Asunnottomuuden poisto-ohjelmien ensisijaisena tavoitteena tulee olla inhimillisten asumisolosuhteiden turvaaminen. Tämä tarkoittaa pienten, matalavuokraisten huoneistojen asuntokannan tuntuvaa lisäämistä sekä Asunto ensin -periaatteen laajempaa käyttöönottoa.

Hyvässä asuntopolitiikassa huomioidaan erikokoiset perheet ja kuntalaisten moninaiset asumiseen liittyvät tarpeet. Toimeentulon riittämättömyys vaikeuttaa vuokranmaksukykyä etenkin pääkaupunkiseudulla. Tämä haaste tulee huomioida ja tarjota inhimilliset asumisolosuhteet kaikenikäisille kuntalaisille. Kunnan asuntokannassa tulee olla myös kohtuuhintaisia suurikokoisia asuntoja. Sillä voidaan ehkäistä monilapsisten perheiden asunnottomuutta.

Pelkästään Helsingin alueella on arviolta 8 000 vapaata pienasuntoa tyhjillään. Kaupungin ei tule edistää kehitystä, jossa asunto on luksushyödyke ja hyvätuloisten sijoitustuote. Niin kutsuttujen kovan rahan asuntojen osalta tulee käynnistää neuvotteluja vuokrien alentamiseksi ja asukasvalintakriteerien muuttamiseksi. Eräs ratkaisu on luoda asumispolkuja ja yhteistyömalleja (esim. kotiin vietävä tuki) yksityisten vuokranantajien ja vuokranantajajärjestöjen kanssa.

Matalan kynnyksen asumisneuvonnalle on tarvetta. Sitä täytyy olla tarjolla riittävästi ja monilla eri kielillä. Asumisneuvonnalla voidaan antaa erityistä tukea ihmisille, jotka kohtaavat asuntomarkkinoilla esteitä syrjinnän ja rasismin vuoksi. Joustavalla ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivalla asumisneuvolla vältetään monia asumisen ongelmatilanteita.

Lisäksi tarvitaan sellaisia majoitusvaihtoehtoja, joita ei ole sidottu kuntarajoihin. Asunnottomuus koskettaa myös ihmisiä, joilla ei ole kuntalaisen oikeudellista asemaa, kuten Euroopan liikkuvaa väestöä ja paperittomia henkilöitä.

Tavoite 1:
Asunnottomuutta ehkäisevässä asuntopolitiikassa on huomioitava asunnottomuuden moninaisuus. Asunnottomuusriskiä nostavat syyt, sopiva asumisratkaisu ja tuen tarve ovat yksilö- ja perhekohtaisia.