Lahjoita
Ihmisiä huomioliiveissä, valokuva.

Asunnottomuus ratkaistaan yhteistyöllä

Sininauhasäätiön tehtävä on poistaa asunnottomuutta, ja haluamme tehdä sitä ammattitaitoamme hyödyntäen yhteistyössä kuntien päättäjien kanssa.

Lisäksi haluamme nähdä muutoksen demokraattisempaan suuntaan, jossa ilman asuntoa elävät ja asumisessa ongelmia kohtaavat ihmiset ovat mukana asunnottomuuden poistamisessa – luomassa ratkaisuja, ja toteuttamassa niitä.

Asunnottomien ihmisten tarpeet, oikeudet ja kokemuksista noussut tieto tulee olla asunnottomuuspolitiikan keskiössä. Kokemustieto on arvokasta, sillä se kumpuaa tilanteista, jolloin itse on ollut palvelujen käyttäjänä tai niiden tarpeessa.

Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset unohdetaan usein päätöksenteossa, vaikka päätökset koskisivat juuri heitä. Sininauhasäätiölle on tärkeää, että jokainen ihminen asemaan, elämäntilanteeseen ja voimavaroihin katsomatta voi olla osa kunnallista päätöksentekoa. Ovathan kunnat kaikkien, ei vain niiden, jotka valmiiksi vaikuttavat poliittisilla areenoilla tai huutavat kovimpaan ääneen.

Kun kunta haluaa vahvistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, Sininauhasäätiö on se kanava, jota kautta myös asunnottomuutta kokeneet voivat tulla mukaan. Osallistuminen keskusteluun Sininauhasäätiön ja sen asiakkaiden kanssa auttaa kuntapäättäjiä ymmärtämään asunnottomuusilmiötä paremmin. Kunnanvaltuustossa on hyvä tehdä kestäviä ja tehokkaita asunnottomuuden poistoon tähtääviä toimenpiteitä, kun käytössä on vahvaan ammattiosaamiseen nojaavaa tietoa sekä kokemustietoa.

Tavoite 4:

Asunnottomuutta kokeneille ihmisille täytyy saada enemmän tilaa asuntopoliittisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmän kehittämisessä.