Lahjoita
Ihmisiä huomioliiveissä, valokuva.

Askel 4

Asuntopolitiikassa ja asunnottomuutta vähentävissä toimissa on korostettava oikeusperustaisuutta.

Suomi on hyväksynyt taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Siten Suomi on tunnustanut jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen.

Lainsäädännössä mainitut ”sopiva asunto” ja ”kohtuulliset asumisolot” eivät tarkoita hätämajoitusta tai yömajaa. Kyseessä on oikeus asuntoon.

Asunto oikeutena tulee näkyä läpi lain eri tasojen viranomaisten antamiin määräyksiin saakka. Asumista ja asumisoloja koskevia sopimuksia ja lakeja on noudatettava asunnottoman ihmisen parhaaksi eli siinä hengessä kuin ne on tarkoitettu.

Sininauhasäätiö esittää

  • Oikeusperustaisuutta on korostettava asuntopolitiikassa ja asunnottomuutta vähentävissä toimissa.