Lahjoita

Askel 3

Asunnottomuuspolitiikan tulisi olla näyttöön perustuvaa.

Näyttöön perustuvassa asunnottomuuspolitiikassa ja -työssä nojataan ajantasaiseen, laadukkaaseen tietoon. Tämän hetken ratkaistavana haasteena on alueellisesti vertailukelpoisen, luotettavan tilastotiedon saanti. Tilastoinnin ja muun datan keräämisen kehittäminen on tärkeää, jotta politiikkatoimet ja käytännön asunnottomuustyö saadaan suunnattua toivottuja tuloksia kohti. Nyt asunnottomuustilanteen reaaliaikainen seuranta ei ole mahdollista, eivätkä tilastot anna tarpeeksi tietoa asunnottomuuden taustasyistä.

Asunnottomuuden määritelmällä on vaikutusta siihen, keiden asunnottomuus sisällytetään poliittisten ratkaisujen piiriin. Esimerkiksi Suomessa ilman henkilötunnusta elävät asunnottomat ihmiset eivät tällä hetkellä näy asunnottomuustilastoissa.

Toivomme tulevilta edustajilta avoimuutta nähdä muuttuva asunnottomuuden kuva Suomessa, kun yhteiskunta on muutoksessa. Asunnottomuus voi uhata ihmisryhmiä, joilla asunnottomuuden riski aiemmin olisi ollut pieni. Elinkustannusten nousu, esimerkiksi ruoan ja energian hintojen nousu, vaikeuttaa erityisesti pienituloiset työssäkäyvien ja eläkeläisten asumista.

Sininauhasäätiö esittää

  • Asunnottomuuden tilastoinnin kehittämistä jatketaan valtion vetovastuulla.
  • Suomen tulee edistää Euroopan maiden yhteistä ETHOS Light -asunnottomuuden luokittelun käyttöönottoa.