Lahjoita

Vuokranantajille tehdyn kyselyn tulokset julki – vastaukset kertovat syrjinnästä vuokramarkkinoilla

Kyselystä ilmenee, että ulkomaalaistaustaiset ovat usein eriarvoisessa asemassa asuntoa etsiessään. Lisäksi henkilön kielitaito, taloudellinen tilanne ja etniseen vähemmistöön kuuluminen saattavat vaikeuttaa asunnon saantia.
JAA

Mitkä asiat helpottavat ja vaikeuttavat maahan muualta muuttaneiden mahdollisuuksia saada vuokrattua asuntoa?

Monihelin Katto-toiminta, Sininauhasäätiö KOTA-toiminta ja VVA ry:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija ovat tehneet keväästä asti yhteistyötä saadakseen lisätietoa maahan muuttaneiden asunnon vuokrauksen haasteista.

Yhteistyö johti lopulta Suomen Vuokranantajien kanssa toteutettuun kyselyyn, missä selvitettiin yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalintaan liittyviä tekijöitä ja vuokranantajien suhtautumista ulkomaalaistaustaisiin asunnon hakijoihin. Kyselyyn tuli 364 vastausta. Nyt kyselyn tuloksista on julkaistu raportti.

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, perhesuhteiden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kyselyn vastauksissa ilmenee, että syrjivät asenteet ovat yleisiä yksityisillä vuokra-asuntomarkkinoilla. Alkuperänsä lisäksi ulkomaalaistaustaiset ovat usein muillakin tavoin eriarvoisessa asemassa asuntoa etsiessään. Henkilön kielitaito, taloudellinen tilanne ja etniseen vähemmistöön kuuluminen ovat asioita, joiden osa vuokranantajista kertoo vaikuttavan vuokrauspäätökseensä negatiivisesti.

Raporttiin on koottu kyselyn tulokset sekä nostettu esiin suosituksia yhdenvertaisuuden lisäämiseksi vuokra-asuntomarkkinoilla. On selvää, että tarvitaan keinoja syrjintään puuttumiseksi ja maahan muualta muuttaneiden asunnottomuuden vähentämiseksi.

Lue raportti Ulkomaalaistaustaisten asunnon hakijoiden asema yksityisellä vuokramarkkinoilla.