Lahjoita
Kodin kansion kuva pihapiiristä, jossa on leikkiviä lapsia sekä ruokaa laittavia aikuisia.

Suomessa asumisen käytännöt tutuksi kuvien avulla

Sininauhasäätiössä tuotettu kodin kuvakansio sisältää kuvia, joita kotoutumistyötä tekevät voivat käyttää asumisasioihin perehdyttämisen tukena erityisesti silloin kun ollaan tekemisissä luku- ja kirjoitustaidottomien kanssa. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. 
JAA

Asuminen on perustarve kaikkialla maailmassa, mutta se voidaan järjestää monella erilaisella tavalla. Asumisen käytännöt vaihtelevat riippuen esimerkiksi ilmastosta, lainsäädännöstä ja kulttuurisista tottumuksista. Suomeen muualta muuttavalla voi olla asumisen taidot hyvin hallussa, mutta ne ovat entiseen asuinympäristöön soveltuvia. He tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat asumisen käytännöt Suomessa. Esimerkiksi Italiassa keittiön kaapistot eivät kuulu vuokra-asunnon perusvarustukseen, vaan jokainen vuokralainen muuttaa omat kaapistonsa mukanaan. Eritreassa on totuttu laittamaan ruokaa hiiligrillillä ja keittiö on usein rakennettu erikseen varsinaisesta asuinrakennuksesta.

Kodin kansiosta löytyy esimerkiksi ohjeet jääkaapin ja pakastimen puhdistukseen.

Monesti maahan muuton alkuvaiheessa joutuu opettelemaan paljon uutta asiaa. Suomeen tulee esimerkiksi pakolaisena ihmisiä maista, joissa kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia peruskoulutukseen kuin meillä täällä Suomessa. Osa ihmisistä on tänne saapuessaan luku- ja kirjoitustaidottomia. Heille uuden opettelun työtä lisää se, että suuri osa informaatiosta on kirjallisessa muodossa. Siksi päätimme Sininauhasäätiössä piirtää kuvia tukemaan maahanmuuttajien kanssa työskentelevien asumisohjaustyötä. On helpompi kertoa esimerkiksi muuttosiivoukseen kuuluvista asioista, kun puheen tukena on kuvia. Kuvat toimivat myös kätevinä muistilappuina, silloin kun kirjallisista muistilistoista ei ole hyötyä.

Olemme julkaisseet nyt piirretyt materiaalimme kaikkien käytettäväksi. Materiaali sisältää: 

  1. Asumisohjaukseen tarkoitetun Kodin kuvakansion, eli kokoelman piirroskuvia asumisen eri teemoista. – Lataa Kodin kansio
  2. Kodin kuvakansion ohjaajan ohjeet. Kuvat on jaoteltu Kodin kuvakansioon temaattisesti. – Lataa ohjaajan ohjeet.

Asumisohjaaja voi valita suuresta kuvapaketista ne kuvat, jotka sopivat kulloiseenkin tilanteeseen. Ohjaaja ohjeet noudattavat Kodin kuvakansion järjestystä. Niihin on koottu aiheeseen liittyvää tietoa ja avattu kuvien merkityksiä sanallisesti. Kuvia voi esimerkiksi näyttää asiakastapaamisessa tabletilta tai tietokoneen ruudulta, tai niitä voi lähettää asiakkaalle Whatsapp-viestinä. Kuvat on piirretty helpottamaan sanallisen ohjeistuksen ymmärtämistä ja muistamisen tueksi. Ne eivät sellaisenaan ole tarpeeksi yksiselitteisiä, vaan vaativat yhteisen läpikäynnin asiakkaan kanssa.