Lahjoita
Nainen katsoo parvekkeelta kerrostalon sisäpihalle.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Sininauhasäätiölle avustuksen asiakkaita osallistavaan kulttuuritoimintaan

Suomen Kulttuurirahasto (skr.fi) on myöntänyt apurahaa Sininauhasäätiön asiakkaiden osallistavaan kulttuuritoimintaan yhteensä 24 000€. Apuraha käytetään Kujalla-lehden, matalan kynnyksen kuoron ja Helsinki Urban Artin ohjaamana toteutettavan muraalityöpajan toteuttamiseen.
JAA

Suomen Kulttuurirahasto (skr.fi) on myöntänyt apurahaa Sininauhasäätiön asiakkaiden osallistavaan kulttuuritoimintaan yhteensä 24 000€. Apuraha käytetään Kujalla-lehden, matalan kynnyksen kuoron ja Helsinki Urban Artin ohjaamana toteutettavan muraalityöpajan toteuttamiseen. Nämä kulttuuri- ja taideprojektit mahdollistavat myös vaikeassa elämäntilanteessa oleville pääsyn ja osallisuuden taiteen tekemiseen.

Kujalla-lehti

Kujalla on Sininauhasäätiön asukas- ja asiakaslehti, jonka ensimmäinen numero julkaistiin Asunnottomien yössä 2018. Ensimmäinen numero on luettavissa nettisivuiltamme: https://www.sininauhasaatio.fi/ajankohtaista/kujalla-asiakaslehti-julkaistu/. Apurahalla rahoitetaan kaksi Kujalla-lehteä, jotka ilmestyvät keväällä ja syksyllä 2019, sekä lehden työpajoihin liittyviä kustannuksia. Kujalla-lehti on tärkeä väylä asunnottomuutta kokeneiden äänen ja näkemyksien esiin tuomiseen. Lehti kokemuksemme mukaan vahvistaa myös kirjoittajien kokemusta omasta pystyvyydestä ja luo uusia mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen.

Kuoro

Perustamme Suomen kulttuurirahaston tuella osallistavan, matalan kynnyksen kuoron asunnottomuutta kokeneille ja parhaillaan asunnottomille ihmisille. Kuoroa johtaa musiikin alan ammattilainen, jolla on ymmärrystä ja kokemusta asiakaskunnan erityishaasteista. Kuoro tarjoaa paitsi mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin ja iloon, myös rakentaa osallisuutta  ja yhteisöllisyyttä.

Muraalityöpaja

Muraalihanke on Helsinki Urban Artin (http://www.helsinkiurbanart.com/) kanssa yhteistyössä toteutettava osallistava muraalityöpaja. Helsinki Urban Artilla on kokemusta vastaavien työpajojen järjestämisestä erilaisten asiakasryhmien kanssa ja  on aiemmin toteuttanut työpajoja mm. vankiloissa. Työpajan lopputuotoksena asumisyksikkö Pessin sisäpihan kallioleikkaukseen toteutetaan asukkaiden ja ohjaajien yhdessä kevään aikana suunnittelema muraali. On tärkeää, että asiakkaamme pääsevät itse vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja aktiivisesti tekemään siitä itselleen mieleistä. Ammattilaisten ohjaamana muraalipaja mahdollistaa matalan kynnyksen osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja  yhteisöllisyyttä.