Lahjoita

STEA esittää mittavaa avustusta Sininauhasäätiölle vuodelle 2023

STEA:n avustusehdotukset Sininauhasäätiön yleishyödylliseen kehittämistoimintaan on julkaistu. Ehdotukset tarkoittavat sitä, että toimintamuotomme jatkuvat ennallaan ja osittain vahvistuvat.
JAA

Kaikki pysyväisluonteiset Ak-toimintamuotomme jatkuvat. Ennalta esitettyihin avustusesityksiin saimme korotusta Aimo- toiminnan, päiväkeskustoiminnan, vapaaehtoistyön sekä Koti kaikille -toiminnan osalta. Lisäksi STEA esittää lievää korotusta toimintamme jatkuvuutta turvaaviin yleishallinnon kuluihin.

Muilta osin ehdotetut avustukset myötäilevät aiemmin esitettyjä avustussummia. Uusien avausten osalta avustusten piiriin esitetty päihteitä käyttävien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kartoitustyöhön liittyvä hanke ei saanut myönteistä avustusesitystä. Sitä vastoin maahanmuuttajatyön kontekstiin sijoittuvalle Paikka auki -resurssille saatiin myönteinen avustusehdotus.

Olemme erittäin kiitollisia STEAn meitä ja asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntemustamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Haluamme myös kiittää kunta- ja muita yhteistyökumppaneitamme tähänastisesta ja tulevasta yhteistyöstä!