Lahjoita

STEA esittää merkittävää 5,6 miljoonan euron avustusta Sininauhasäätiölle vuodelle 2022

STEA:n avustusehdotukset ensi vuoden kehityshankkeille on julkaistu ja Sininauhasäätiön kehitystoiminnan osalta päätösehdotukset tarkoittavat sekä jatkuvuutta että toiminnan merkittävän laajentumisen mahdollistumista.
JAA

Olemme erityisen iloisia voidessamme laajentaa matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaamme Helsingin ohella myös Espooseen ja Vantaalle. Päiväkeskustoiminta on suunnattu erityisesti asunnottomuutta kokeville sekä henkilöille, joilla päihde- ja mielenterveysongelmia tai haasteita arjen hallinnassa.

STEA on myös esittänyt merkittävää avustusta alle 29-vuotiaille asunnottomille sekä aktiivisesti päihteitä käyttäville nuorille suunnatun kynnyksettömän, ympärivuorokautisen kohtaamis- ja tukipisteen – NUOLI – toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että äärimmäisen tärkeäksi kokemamme Nuolen toiminta jatkuu ja laajentuu kohdistumaan yhä useamman kodittoman nuoren tarpeisiin ympärivuorokautisesti. Toiminnalle pystytään myös hankkimaan uudet, asianmukaiset tilat.

Myös viidelle muulle kohdeavusteiselle toimintamuodolle on esitetty toiminnan jatkuvuuden ja jopa tuntuvan laajenemisen mahdollistavia avustuksia.

Esitetty ennätyksellinen investointiavustus mahdollistaa 50 hajasijoitetun asunnon hankkimisen erityisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

Näiden lisäksi STEA esittää avusta toimintamme jatkuvuutta turvaaviin, yleishallinnon kuluihin.

Olemme erittäin kiitollisia STEAn meitä ja asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntemustamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Haluamme myös kiittää kunta- ja muita yhteistyökumppaneitamme tähänastisesta ja tulevasta yhteistyöstä!