Lahjoita

Sininauhasäätiö-konsernin Vastuullisuuskatsaus 2021 on valmistunut

JAA

Nyt julkaistu Sininauhasäätiö-konsernin vastuullisuuskatsaus on ensimmäinen laatuaan. Se on myös konkreettinen osoitus siitä, että haluamme jatkossa tehdä entistä kokonaisvaltaisempaa vastuullisuustyötä.  

Toteutamme työssämme vahvasti sosiaalista vastuuta – se on toimintamme ytimessä jo toimintamme tarkoituksen ja arvopohjamme myötä. Jatkossa laajennamme vastuullisuustyömme kattamaan aikaisempaa järjestelmällisemmin myös taloudellisen kestävyyden ja ympäristövastuun. 

Tuoreessa vastuullisuuskatsauksessa tarkastelemme muun muassa muuttuvaa toimintaympäristöämme ja strategiaamme sekä kuvaamme, miten tuotamme arvoa eri sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Lisäksi kerromme tulevista toimista järjestelmällisen vastuullisuustyön käynnistämiseksi ja vastuullisuusohjelman laatimiseksi.  

Vastuullisuuden olennaisina teemoina käsittelemme seuraavia aiheita: 

  • Asiakas toiminnan keskiössä  
  • Hyvinvoiva, kehittyvä työyhteisö 
  • Läpinäkyvyys ja taloudellinen kestävyys 
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
  • Ympäristövaikutusten vähentäminen 

Katsaukseen sisältyvät myös kuvaukset Sininauhasäätiön kehittämistoiminnan tärkeimmistä hankkeista ja toiminnoista sekä Sininauha Oy:n palvelutoiminnasta ja niiden vaikuttavuudesta vuonna 2021.  

Katsaukseen pääset tutustumaan tästä (PDF).