Lahjoita
Työskennellään yhdessä pöydän ääressä.

Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke

Sininauhasäätiön maahanmuuttajatyössä on alkanut maaliskuussa AMIF:n rahoittama vuodenmittainen Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kiintiöpakolaisten ymmärrystä asumisen ja sosiaaliturvajärjestelmän käytänteistä edistämällä tulkkauksessa käytettävien termien standardisointia.
JAA

Sininauhasäätiön maahanmuuttajatyössä on alkanut maaliskuussa Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston AMIF:n rahoittama vuodenmittainen Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hanke. Hankkeen projektikoordinaattorina on aloittanut Minna Kilpinen.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kiintiöpakolaisten ymmärrystä asumisen ja sosiaaliturvajärjestelmän käytänteistä edistämällä tulkkauksessa käytettävien termien standardisointia.

Hankkeessa tuotetaan asumisen ja sosiaaliturvajärjestelmän sanastoa eri kielille. Sanastoista on tarkoitus tehdä niin kirjalliset kuin kuvitetutkin versiot, jotka tulevat tulkkien, maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen sekä maahan vasta muuttaneiden käytettäviksi. Tarkoituksena on selkeyttää vasta maahan saapuneiden ymmärrystä asumisen ja sosiaalijärjestelmän käytänteistä. Lisäämällä ymmärrystä käytänteistä edistetään onnistumista asumista.