Lahjoita
Mustiin pukeutunut henkilö istuu metalliportailla.

Rikoksista irti -verkosto perustettiin vahvistamaan uusia työmuotoja ja yhteistyötä

Ensimmäinen Rikoksista irti -verkoston tapaaminen houkutteli paikalle yhteensä 21 asiantuntijaa seitsemästä eri tahosta.
JAA

Ensimmäinen Rikoksista irti -verkoston tapaaminen houkutteli paikalle yhteensä 21 asiantuntijaa seitsemästä eri tahosta. Tarkoituksena on, että verkoston jäsenet osallistuvat jokainen omasta toimintaympäristöstään käsin, omien resurssien ja kiinnostukseen mukaan. Tärkeintä on kokemus rikoksista irtaantumisesta ja halu toimia esimerkkinä sekä kokemus yhteiskuntaan kiinnittymisestä.

Verkoston ideoi Pyöröovesta ulos -hankkeessa työskentelevä Vilma Kinnunen Sininauhasäätiöstä. Mistä idea syntyi?

”Idea tämän verkoston perustamiselle on syntynyt työssäni kohtaamieni vankien ja entisten vankien kanssa käydyistä keskusteluista. Muutokseen pyrkivien henkilöiden on ollut tarve kuulla esimerkkejä sellaisista tarinoista, joissa entinen rikoksentekijä on vakiinnuttanut paikkansa yhteiskunnan täysvaltaisena jäsenenä. Verkoston avulla toivon, että voimme tuoda esille niitä tapoja, jotka ovat auttaneet uuden elämän rakentamisessa sekä löytää tahoja, jotka tarjoavat tai olisivat valmiita tarjoamaan konkreettisia työ- ja opiskelumahdollisuuksia rikostaustaisille.

Erilaisia rikollisuudesta irtaantumiseen, muutokseen ja päihteettömyyteen tukevia toimijoita on paljon. Ajan hengen mukaista on myös kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen sekä osallistaminen. Tämän verkoston tarkoituksena on koota yhteen ihmisiä, jotka ovat irtaantuneet rikollisuudesta ja jo löytäneet oman tapansa kiinnittyä yhteiskuntaan sekä toimijoita, jotka tarjoavat rikostaustaisille henkilöille mahdollisuuksia työelämään tai kouluttautumiseen liittyen.

Yhteisen verkoston avulla pystymme myös saamaan äänemme kuuluviin paremmin ja näyttämään esimerkkiä muutosta tavoitteleville. Lisäksi verkosto toimii tehokkaana keinona viestiä asiastamme alan eri toimijoille.”

Verkoston ensimmäiseen tapaamiseen tuli yhteensä 21 edustajaa eri puolilta maata.

Jo ensimmäinen Rikoksista irti -verkoston yhteinen tapaaminen osoitti, että kiinnostusta ja tarvetta yhteistyöhön on. Millainen verkoston koostumus on? Mitä tavoitteita verkostolla on?

”Ensimmäisessä tapaamisessa oli yhteensä 21 osallistujaa. Verkostoon oli kutsuttu kokemusasiantuntijoita sekä lisäksi alan toimijoita, kuten esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS), Satakunnan Rikollisten revanssi yhteiskunnassa (KRIS Pori), Youth Against Drugs Tampere (YAD), Romanifoorumi ja Kris Helsinki Move on -hanke. Verkosto toimii suljettuna verkostona, johon voi ehdottaa uusia jäseniä verkoston koordinaattorille.

Ensimmäisessä tapaamisessa tavoitteiksi nousi tietoisuuden lisääminen selviytymisestä, verkoston laajentaminen Etelä- ja Länsi-Suomen lisäksi Itä-, ja Pohjois-Suomeen sekä saada lisää työelämän edustajia verkostoon. Lisäksi ideoimme, että verkoston aiheista voisi tuottaa esimerkiksi teemapäivät tai vaikkapa dokumentin, jonne voidaan kutsua mukaan alan ammattilaisia. Syksyllä 2019 tarkoituksena on järjestää Pyöröovesta ulos- seminaari. Rikoksista irti- verkosto on mukana seminaarin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Rikoksista irti -verkosto toimii valtakunnallisena yhteistyöfoorumina, joka tapaa jatkossa neljä kertaa vuodessa. Verkoston tarkoitus ei ole olla mahdollisimman laaja, vaan mahdollisimman tehokas. Verkosto toimii nyt osana Pyöröovesta ulos -hanketta, mutta sen tavoitteet ovat kauaskantoisempia. Ideani on, että verkostosta syntyisi pysyvä yhteistyön muoto.”

Pyöröovesta ulos on monen toimijan yhdessä toteuttaman hanke, jossa pyritään löytämään keinoja, joilla toistuva rikoskierre saataisiin katkaistua. Hanketta koordinoi Sininauhaliitto.

Lisätietoja:

Vilma Kinnunen, Pyöröovesta ulos -osahanke / Sininauhasäätiö vilma.kinnunen@sininauhasaatio.fi

044 362 0105