Lahjoita
Ryhmä keskustelevia ihmisiä kuvattuna hartioista alaspäin.

Perheklubista tukea päihteidenkäyttäjän koko lähipiirille

Sininauhasäätiö käynnistää yhdessä Sininauhaliiton kanssa uuden perheklubiryhmän Helsinkiin. Luottamukseen ja vertaistukeen perustuvaan ryhmään voi tulla niin päihteitä käyttävät, kuin myös päihteiden käyttäjän läheiset. Perheklubin keskiössä on koko perheen voimavarojen vahvistaminen.
JAA

Kun yhdellä perheestä on päihdeongelma, koko perheen tasapaino järkkyy. Käyttäjän oma oireilu ja käytös vaikuttavat jokaiseen hänen ympärillään. Tilanne synnyttää usein vakavia kierteitä ja syvä huoli läheisestä nakertaa pikkuhiljaa koko perheen hyvinvointia.

Perheklubi on Sininauhaliiton kehittämä vertaistukeen perustuva toimintamalli, joka tarttuu päihdeongelmaan ja sen vaikutuksiin perhekeskeisesti, koko käyttäjän lähipiiriä tukien.

Tammikuussa Helsingissä starttaa uusi perheklubi, joka toteutetaan Sininauhasäätiön ja Sininauhaliiton yhteistyönä.

”Ryhmään ovat tervetulleita sekä päihteiden käyttäjät että päihteiden käyttäjien lähipiiri. Toisin sanoen, kukin mukaan tuleva, oli itse sitten käyttäjä tai käyttäjän läheinen, saa tuoda ryhmään lähipiirinsä mukaan, siinä määrin kuin itse haluaa tai on mahdollista.” Sininauhasäätiön Soile Bar-Yosef kertoo.

Kun perheestä yhdellä on päihdeongelma, oireilee koko lähipiiri. Perheklubin keskiössä onkin vahvistaa koko lähipiirin voimaantumista.

Koko perhe keskiössä

Perhetyön keskiössä on perhesuhteet ja perheen voimavarojen vahvistaminen.

”Yhden päihteiden käyttö vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin. Mutta yhtä lailla yhdenkin perheenjäsenen voimaantuminen vaikuttaa koko perheeseen ja ihmisten välisiin suhteisiin”, Bar-Yosef tiivistää.

Perheklubi perustuu vertaistukeen. Jokainen saa tulla sellaisena kuin on ja sellaisesta tilanteesta kuin tulee. Ryhmässä ei ryhdytä neuvomaan tai ohjeistamaan toisia, vaan jokainen saa rauhassa puhua omasta kokemuksestaan ja peilailla omia tuntemuksiaan.

”Ryhmässä on mahdollisuus saada oivalluksia omasta tilanteestaan ja niitä saa työstää omassa tahdissa.”

Ja aina ei tarvitse puhua, myös toisten kokemuksien kuunteleminen voi olla aluksi riittävää osallistumista.

Myös lapset tervetulleita

”Perheklubi poikkeaa sillä tavoin monesta muusta vertaisryhmästä, että ryhmään voivat tulla myös perheen lapset. Ja hekin saavat kertoa omista kokemuksistaan. Päihdeongelma on usein perheissä salattu häpeän tai tuskan aihe, mutta perheklubissa siitä saa puhua vapaasti.”

Päihdeongelman käsitteleminen koko perheen näkökulmasta on myös ennaltaehkäisevää päihdetyötä, joka auttaa tiedostamaan sukupolvelta toiselle siirtyviä haitallisia malleja ja häpeän tai surun tukahdutettuja tunteita.

Ryhmää luotsaamassa on aina koulutetut ohjaajat, jotka pitävät huolen ryhmän ilmapiirin muodostumisesta ja siitä, että jokaisella on ryhmässä riittävästi tilaa ja keskustelun fokus pysyy voimauttavana.

”Tavoitteena keventää sitä taakkaa, mikä päihteiden käytöstä syntyy läheisille tai käyttäjälle itselleen”, Bar-Yosef kertoo.

Ensimmäinen perheklubi perustettiin Sininauhasäätiön toimintatila Spotissa parisen vuotta sitten ja sen jälkeen perheklubeja on syntynyt ympäri maan.

”Klubit ovat usein hyvin pitkäikäisiä. Se luottamuksen ja jakamisen ilmapiiri, joka ryhmään syntyy, tiivistää kävijöiden joukon läheiseksi. ”

Perheklubi käynnistyy tammikuussa Helsingissä (Ruusulankatu 10).  Tapaamiset (1,5h) kerran viikossa.

Kiinnostaako? Ota yhteyttä: soile.bar-yosef@sininauhasaatio.fi | puh. 040-637 2900

www.perheklubi.fi