Lahjoita
Pimeallä kujalla seinään vasten nojaava huppupäinen nuori.

Apua asunnottomille nuorille Nuolesta

JAA

Nuoli syntyi huolesta: Kuinka tavoittaa ja tukea aktiivisesti päihteitä käyttäviä, ulkona yöpyviä nuoria, jotka altistuvat monille vaaroille ja hyväksikäytölle

Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipiste on Sininauhasäätiön ja Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n yhteishanke, joka käynnistyi kesällä 2019. Nuoli on tarkoitettu asunnottomille, päihteitä käyttäville nuorille, joista useimmat ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle – joko siksi, ettei palveluita ole, ne eivät tavoita nuoria tai vastaa näiden tarpeisiin oikealla tavalla.

Jo syksyllä 2019 saatiin huomata, että Nuolen kaltaiselle toiminnalle oli suuri tarve.

“Iso osa nuorista tulee meille, koska ei ole muutakaan paikkaa, jossa voisi täyttää perustarpeensa: esimerkiksi peseytyä tai syödä. Öisin lattialle levitetään patjoja, joille nuoret käyvät lepäämään. Nuolesta nuori saa juuri sellaista tukea, jota hän sillä hetkellä kaipaa eniten. Hänet kohdataan ja elämäntilannetta selvitetään ammattilaisten voimin: tarjolla on palveluohjausta ja tukea vaikkapa asunnon etsintään”, kertoo Sininauhasäätiön Nuoli-hankkeen projektipäällikkö Päivi Malmivaara.

Nuoli ehkäisee rikollisuutta ja huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja

Iso osa Nuoleen tulevista nuorista on hyvin huonossa kunnossa, eivätkä arjen taidot ole hyppysissä. Omien asioiden hoitaminen on vaikeaa myös siksi, että monilla henkilöpaperit ja puhelin ovat kadonneet.

Arki asunnottomana on raskasta, ja riittämätön lepo ja uni heikentävät nuorten ongelmanratkaisutaitoja.

“Nälkäisenä ja väsyneenä tulee tehtyä lyhytnäköisiä ratkaisuja, jotka usein johtavat oheisrikollisuuteen. Siksi Nuolen tarjoama mahdollisuus perustarpeiden tyydyttämiseen ehkäisee myös arkirikollisuutta, muun muassa näpistelyä ja murtoja”, Malmivaara sanoo.

Nuolen yhteiskunnallinen vaikutus on laaja.

Arkirikollisuuden väheneminen lisää muiden kansalaisten turvallisuuden tunnetta, ja hankkeen yhteistoiminnallinen kehittäminen ja toteuttaminen myötävaikuttavat ylisukupolvisen päihde- ja rikoskierteen katkeamiseen. Lisäksi Nuoli auttaa vähentämään nuorten asunnottomuutta.

“Pitkällä aikavälillä oheisrikollisuuden ja huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen väheneminen tulee näkymään taloudellisina vaikutuksina yhteiskunnassa”, Malmivaara tiivistää.

Monipuolista yhteistyötä 

Yksi Nuolen tärkeimmistä tavoitteista on, että jopa aktiivisesti päihteitä käyttävä nuori pystyy sitoutumaan apuun ja tukeen. Nuoli on täydentänyt julkisen sektorin tehtäviä, ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on varmistettu, että hankkeen työ päihteitä käyttävien, asunnottomien nuorten kanssa nivoutuu tiiviiksi osaksi palvelujärjestelmään.

“Yhteistyön kautta nuorille on voitu rakentaa palvelukokonaisuus, jossa nämä ohjautuvat laajemmankin tuen piiriin. Yhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti kuntien sekä muiden järjestötoimijoiden kanssa, mikä edesauttaa toimivien käytäntöjen juurtumista osaksi palveluita”, Malmivaara kertoo.

Myös nuorilta pyydetään säännöllisesti palautetta siitä, kuinka Nuoli on vaikuttanut näiden elämään.

Palautteen perusteella jopa yli 78 prosenttia on alkanut pohtia päihteiden käytön lopettamista, ja yli 71 prosenttia kokee olevansa toiveikkaampi tulevaisuutensa suhteen.

Kun katsotaan nuorten lähtötilannetta – asunnottomuutta, päihteiden käyttöä, rikollisuutta – voi sanoa, että Nuolen aikaansaamat tulokset ovat lähes hämmästyttäviä.

Kuten eräs nuori palautteessa kirjoitti: “Teidän ansiosta olen saanut elämäni omiin käsiini taas, loppu riippuu miusta… Olette tehneet kaikkenne.”

Tulevaisuus on kysymysmerkki

Tällä hetkellä Nuolta ylläpidetään määräaikaisen hankerahoituksen turvin. Kun parin vuoden päästä hanke päättyy, kukaan ei tiedä, mitä kriittisen avun tarpeessa oleville nuorille tapahtuu.

Se kuitenkin tiedetään, että Nuolen kaltaisen toiminnan jatkuvuudelle on kipeä tarve.

Kysymys on enää rahasta: tulevaisuudessa on yhdessä varmistettava, että nuorten apu on pysyvästi turvattu. Sininauhasäätiö ja VVA ry ovat mukana – kuka muu on?

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Sosiaali- ja kuntatalouslehdessä.

Katso lisää:

Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipiste