Lahjoita
Opas avonaisena, selkeä kuvataulukko eri palveluista

Kadunkansan oppaan pohjalta syntyi Opas päihteiden käytöstä huolestuneille Vantaalla

Sininauhasäätiön Opas kadun kansalle auttaa asunnottomia löytämään palveluita ja oppaasta on alettu ottamaan mallia muilla paikkakunnilla. Oppaasta sai alkunsa Vantaa–Kerava-soten uudistuksen Opas päihteiden käytöstä huolestuneille.
JAA

Sininauhasäätiön Opas kadun kansalle on osoittautunut toimivaksi malliksi asunnottomien palveluista viestimiseen suoraan asunnottomille, erityisesti paperittomille. Oppaan pohjaa on jaettu monille paikkakunnille Suomessa mallin monistamiseksi. Mutta mistä oppaan idea alun perin syntyi ja kuinka sitä voi hyödyntää paikallisesti?

Mallia maailmalta

Opas kadun kansalle on listannut ensin Helsingin ja myöhemmin koko pk-seudun asunnottomien palveluita vuodesta 2017. Idea oppaasta syntyi, kun Sininauhasäätiön työntekijä toi opintomatkaltaan Kööpenhaminasta kansalaisjärjestön tuottaman kuvallisen palveluoppaan. Pieni taskuun mahtuva kirjanen listasi eri tahojen tuottamia palveluita yhdenmukaisesti ja selkeästi symboleilla kuvitettuna.

Tuolloin asunnottomien palvelukartta oli Helsingissä repaleinen. Järjestöillä oli paljon erilaista toimintaa ruuan jakelusta päivätoimintaan, mutta tietoa niistä oli saatavilla hajanaisesti. Perinteiset tiedotuskanavat eivät tavoita helposti asunnottomia, joilla on rajalliset mahdollisuudet käyttää nettiä tai pitää tallessa pinoa eri toimijoiden flyereita. Ennen Opasta kadun kansalle tieto palveluista levisi usein lähinnä viidakkorummun välityksellä. Sininauhasäätiössä kehitettiin toimintaa maahan muualta muuttaneille, ja samalla huomattiin, että suomea taitamattoman oli vaikea saada tietoja palveluista.

Tanskalaisen mallin pohjalta päätettiin luoda opas Helsinkiin. Oppaan symbolien selitykset käännettiin seitsemälle kielelle, jotta se saavuttaisi myös esimerkiksi paperittomia, jotka eivät välttämättä puhu suomea hyvin. Pieneen taskuun mahtuvaan oppaan syntyminen on esimerkki siitä, kuinka kannattaa pitää silmät auki hyville ideoille ja monistaa toimivia konsepteja. Opas on tuotettu STEA:n rahoittamana yleishyödyllisenä toimintana. Oppaan ideaa ja symboleja on jaettu useiden eri tahojen käyttöön.

Pino opas kadunkansalle -oppaita

Uusi opas päihteiden käytöstä huolestuneille

Vantaa–Kerava-soten Asukkaan asialla -hankkeen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden projektissa suunniteltu Opas päihteiden käytöstä huolestuneille on saanut ideansa Sininauhasäätiön tuottamasta Oppaasta kadun kansalle.

Asukkaan asialla -hankkeessa kartoitettiin keväällä 2021 päihtyneille asiakkaille suunnattuja palveluja ja niiden kehittämistarpeita. Kunnan ja poliisin edustajista sekä KAP-Vantaa-kokemusasiantuntijapankin kokemusasiantuntijoista koostuva työryhmä toteuttaa heinäkuusta lokakuuhun kestävän pilotin, jonka aikana poliisi tarjoaa poliisivankilaan päihtymystilan vuoksi päätyneille asiakkaille mahdollisuutta nimettömään yhteydenottopyyntöön Vantaan päihdepalveluihin.

Yhteydenottomahdollisuuden lisäksi asiakkaille jaetaan työryhmässä kehitetty Opas päihteiden käytöstä huolestuneille. Opas on käännetty kuudelle eri kielelle (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, arabia, somali), minkä lisäksi palveluntarpeet on kuvattu symboleilla.

Yhteydenottopyynnön sekä oppaan tarkoitus on madaltaa kynnystä palveluihin hakeutumiseen erilaisia reittejä pitkin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppaaseen on sisällytetty vahva viesti siitä, että pienikin huoli päihdeasioissa on syy kysyä neuvoa. Asiakas hyötyy siitä, ettei hänen tarvitse etsiä tietoa tarvitsemistaan palveluista monesta paikasta.

Tarvetta palveluiden kehittämiselle on edelleen. Toivottavasti jatkossa kehittämistyötä tehdään entistä enemmän eri toimijoiden välillä asiakkaiden, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä. Sosiaalialan järjestöillä on tärkeä rooli palveluiden ulkopuolelle jäävien ihmisten tukemisessa. Niissä kehitetyistä toimintamalleista voivat hyötyä myös julkisen sektorin toimijat.

opas päihteiden käytöstä huolestuneelle

Anna-Leena Myllylä
Maahanmuuttajatoiminnan päällikkö, Sininauhasäätiö

Matti Keponen
Tiedottaja, Vantaa–Kerava-sote-uudistus