Lahjoita

Digitaalinen lukutaito edistää yhteiskunnallista osallisuutta

Sininauhasäätiön Maahanmuuttaneiden toiminta oli mukana kartoittamassa digitaalista lukutaitoa osana Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen Tutkimusfoorumia.
JAA

Suomi on yksi EU:n ja maailman teknologisesti edistyneimmistä maista. Vaikka teknologia on tuonut helpotuksen monille, se on myös tuonut haasteita joillekin ihmisryhmille, kuten maahanmuuttajille, ikääntyneille, vammaisille, asunnottomille ja rikostaustaisille.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttaneiden joukossa on henkilöitä, joille digitalisaatio on haaste. Suuri osa näistä on naisia, mutta maahanmuuttaneiden haavoittuvuutta digitaalisissa palveluissa lisäävät sukupuolen lisäksi heikko luku-ja kirjoitustaito, puutteellinen kielitaito, matala koulutustaso, köyhyys, sukulaisten ja ystävien tuen puute sekä psykologinen kuormitus.

Sininauhasäätiö ja SAMK ovat selvittäneet sosiaalialan asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttajien digitaalisen lukutaidon puutteesta ja sen vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin. Asiantuntijoiden mukaan osalla maahanmuuttajista on heikko digitaalinen lukutaito, joka saattaa vaikeuttaa yhteiskunnallista osallisuutta.

Asiantuntijat ovat havainneet koulutuksen ja opastuksen asiakkaan äidinkielellä tehokkaaksi keinoksi torjua puutteellisesta digilukutaidosta aiheutuvia haasteita. Juuri julkaistun tutkimuksen tuloksena SAMK suunnittelee tarjoavansa Sininauhasäätiön Maahanmuuttaneiden toiminnan asiakkaille digitaalisen lukutaidon työpajan.

Tutkimustulokset on esitetty Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestämässä Tutkimusfoorumissa Seinäjoella. Koko tutkimus on luettavissa englanniksi täältä.

Nasibeh Hedayati
Projektityöntekijä, Maahanmuuttaneiden toiminta